_MG_7065 Kuratorska prezentacja pięciu obrazów Jacka Malczewskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku Wspólne malowanie na Placyku Jacka Malczewskiego Uroczystość otwarcia i przekazania placyku im. Jacka Malczewskiego Miastu Gdańsk

Jacek Malczewski

W dniu 18 września 2014 r. o godz. 12:00 w Gdańsku przy ul. Malczewskiego 51 odbyła się uroczystość otwarcia i przekazania Miastu Gdańsk Placyku Jacka Malczewskiego. Wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania serdecznie dziękuję.

Edward Grzegorz Ostrowski