Symbol i forma Przemiany w malarstwie polskim (1880-1939) - Praca zbiorowa

Strona główna  »  Jacek Malczewski  »  Symbol i forma

Symbol i forma

Sztuka polska, a w szczególności malarstwo mimo, iż 200 letni brak państwowości pozbawił ją mecenatu i wsparcia, rozwijała się czerpiąc swoją siłę i formę, z europejskich tendencji, prądów i szkół. Zarazem będąc bardzo mocno zakorzenioną w narodowej symbolice, pełnej aluzji i odwoływania się do historycznej przeszłości. Te jakby dwa przeciwstawne bieguny emanowały siłą ponad tysiącletniej świadomości bytu duchowego, językowego, literackiego i artystycznego.

Kiedy pod koniec XIX francuscy symboliści ogłaszali swój manifest „wyzwolonej wyobraźni”, polscy malarze – Leon Wyczółkowski, Kazimierz Stabrowski, Jacek Malczewski, Władysław Podkowiński Witold Wojtkiewicz, Wojciech Weiss, Ferdynand Ruszczyc, Józef Pankiewicz, od dawna już obficie korzystali z palety, gdzie „spotykały się” ze sobą – forma, światło, barwa, wieloznaczny klimat, mistyczny nastrój czy postacie w dziwnym otoczeniu.

Zdobywając wiedzę i doskonaląc warsztat malarski na znakomitych uczelniach artystycznych w Monachium, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Petersburgu, Krakowie stawali się orędownikami europejskiego nurtu sztuki, gdzie we własny indywidualny styl wplatali przemyślenia i fascynacje związane z psychoanalizą, teozofią, nurtami religijno-mistycznymi, optyką widzenia, modą na Daleki Wschód czy odkrywanie sztuki Czarnego Lądu.

Praca ta jest antologią tekstów towarzyszących wystawie zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie w Irlandzkiej Galerii Narodowej w Dublinie pt. „Malarstwo Polskie. Symbolizm w sztuce współczesnej (1880-1939).

Podzielona na trzy bloki: „Symbolizm”, „Spotkania pokoleń” i „Nowoczesność” pokazuje przemianę polskiej sceny malarskiej przełomu XIX i XX wieku, aż do wybuchu II wojny światowej. Idąc śladami pieczołowicie dobranych reprodukcji przez autorkę koncepcji, układu katalogu Dorotę Folgę-Januszewską stajemy się świadkami nie tylko ewolucji formy i symboliki w malarstwie polskim tamtego okresu, ale przede wszystkim ich syntezy. Widzimy jak przełamując sztywne ramy różnych malarskich stylów secesji, symbolizmu, ekspresjonizmu, modernizmu czy kubizmu, artyści tworzący na przełomie wieków przechodzili przez różne fazy osobistego rozwoju, nie tracąc nigdy z oczu szerszego kontekstu i perspektywy w jaki dane im było wpisać własne indywidualne twórcze losy.

Współczesna Europa do dzisiaj odkrywa ich oryginalność, ze zdumieniem kontestując, niezwykłą dojrzałość, własny język artystycznej wypowiedzi i świadomy dojrzały warsztat.

Senno-metafizyczny heroizm Malczewskiego, Wojtkiewicz ze swoją teatralizacją „dziecięcego” świata mitopsychologii, Wojciech Weiss, którego „Opętanie” ma coś z z klimatów wczesnych obrazów Maxa Ernsta, Leona Wyczółkowskiego „Druid skamieniały” czerpiący z postimpresjonistycznej palety późnego Cezanne’a, to tylko niektóre arcyciekawe przykłady polskiego malarstwa tego okresu.

Są to świadomi poszukujący artyści, których fascynacje dokonaniami ówczesnych tuzów sztuki odcisnęły trwały ślad na ich myśleniu o sztuce i warsztacie; Gustav Moreau, Pierre Puvis de Chavannes, Odilon Redon, Paul Gauguin, i skupieni wokół niego malarze szkoły Pont-Aven uwiedli ich swoją pasją poznawania „nienazwanego”, ale także ze swoimi wizjami Alfred Kubin, Arnold Böcklin, Ferdinand Hodler, Gustaw Klimt, czy ekspresjoniści James Ensor i Edward Munch, ale również wczesny Georges Braque, którego wpływy widać w twórczości Pronaszki, czy Fernand Léger oddziaływujący głównie sposobem kompozycji i rysunku na Tytusa Czyżewskiego, tu „Akt z kotem”, Bronisława Jamontta „Krajobraz fantastyczny” czy Max Ernst, którego młody duch ulatuje nad „Autoportretem” Marii Ewy Łunkiewicz-Rogoyskiej.

Ostatnia część zatytułowana „Nowoczesność”, to istny przegląd stylów; mamy tu inspirację ekspresjonizmem, kubizmem, fowizmem z wyraźnymi wpływami wczesnego Picassa, Braque, Légera, i narodzinami takich znakomitości jak Czyżewski, Pronaszko, Łempicka, Strzemiński, Bronisław Linke, Makowski, Zak czy Stażewski.

Te wszystkie tropy i przenikania się w polskiej sztuce przełomu wieków dowodzą niezmiernej „ruchliwości” i chłonności ówczesnych twórców, na to co działo się w głównych europejskich ośrodkach sztuki: Paryżu, Wiedniu czy Berlinie.
Niemniej mamy tu również do czynienia z zupełnie odrębnymi zjawiskami jak twórczość Malczewskiego, Witkacego czy Wojtkiewicza. Ich poszukiwania do dzisiaj stanowią dla europejskich historyków sztuki ożywcze źródło interpretacji i ciągłą inspirację w tropieniu dopływów malarskiej symboliki czerpiącej swoje znaczenie z narodowej melancholii i mitopsychologii.
Gabriel Leonard Kamiński

Praca zbiorowa, Symbol i forma. Przemiany w malarstwie polskim od 1880 do1939., red. koncepcja i układ Dorota Folga-Januszewska, wydawca: BOSZ, Olszanica, październik 2008r., s. 175, op. twarda, ilustracje kolorowe, format: 240 x 300 mm, ISBN 978-83-7576-033-0.