Wywiad Wywiad z Wnioskodawcą

Strona główna  »  Projekt  »  Wywiad

Wnioskodawca

Inicjatorem projektu i wnioskodawcą jest Grzegorz Ostrowski, urodzony na Siedlcach, były uczeń szkoły podstawowej nr 12 (aktualnie siedziba liceum nr 8). Po latach powrócił do rodzinnej dzielnicy, by zająć się edukacją:

Jaka idea przyświecała Panu przy pisaniu wniosku?
Od 35 lat każdego dnia patrzę na ten zapomniany przez Pana Boga fragment naszego miasta. Patrzę na starzejące się domy ,zaniedbane ulice, na zarastające chwastami kwartały, powstałe po kolejnych wyburzeniach starej XIX-wiecznej zabudowy. Pomyślałem, że warto by choć część tej przestrzeni ocalić od intensywnej zabudowy, nie pozostawiającej miejsca na życie.

Tak narodził się pomysł stworzenia w rejonie ulic Malczewskiego, Ogińskiego, Pobiedzisko, Kościelna, Kłopot, placyku zmieniającego charakter dzielnicy. Proponowany przez miasto konkurs na projekt obywatelski jest szansą na zrealizowanie tej idei.

Jaką funkcję ma pełnić planowany skwerek?
Placyk, jak wiele jemu podobnych w całej Europie, ma być miejscem spotkań i odpoczynku. Starsi będą wygrzewać się w promieniach słońca na ławeczkach. Matki będą bawić się z dziećmi. Dziś w tym rejonie nie widać nawet wózków z dziećmi, bo gdzie mają być, na chodnikach? Młodzież okupująca dziś krawężniki i schody będzie mogła spędzać tu popołudnia. To szansa na ucieczkę od samotności, na życie wśród ludzi. A dla uczniów okolicznych szkół wyzwanie, by utrzymać i ukwiecić ten skwer w sposób niezwykły, do czego zobowiązuje obrany przez nas patron Jacek Malczewski.

Dlaczego placyk będzie nosił imię Malczewskiego?
Najbliższa ulica nosi imię Jacka Malczewskiego, choć obecnie nic nie wskazuje na jej związek z wybitnym malarzem. Malczewski to twórca światowego formatu, z którego powinniśmy być dumni, a zarazem świadomi jego niezwykłej pozycji w malarstwie europejskim.

Już kilka lat temu podjęliśmy decyzję, by przy ulicy Jacka Malczewskiego stanął pomnik patrona. Placyk będzie najlepszym do tego miejscem. Zleciliśmy wykonanie projektu popiersia, modelu oraz odlewu w brązie. Autor, znany dziś rzeźbiarz Tomasz Radziewicz, zdobył w międzyczasie sławę i dokonał realizacji pomników w kilku polskich miastach. Stanie więc pomnik Jacka Malczewskiego. Stąd też i nazwa placyku poświęcona  najwybitniejszemu polskiemu symboliście.

Plac będzie nosił imię Malczewskiego, ale dedykowany będzie Wam, mieszkańcom Gdańska. Placyk im. Jacka Malczewskiego powstanie, jeśli zagłosujecie na projekt nr 16 w okręgu III.

Z panem Grzegorzem Ostrowskim rozmawiali uczniowie Gdańskiego Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego.